Deltagande i studie

Linda Persson, läkarstudent från Göteborg, kommer under hösten utföra en studie för att kartlägga resan till diagnos hos barn med sällsynta diagnoser ur familjens perspektiv. Kort sammanfattat är detta en intervjustudie som syftar till att kartlägga patientens och familjens upplevelse…