Deltagande i studie

Linda Persson, läkarstudent från Göteborg, kommer under hösten utföra en studie för att kartlägga resan till diagnos hos barn med sällsynta diagnoser ur familjens perspektiv. Kort sammanfattat är detta en intervjustudie som syftar till att kartlägga patientens och familjens upplevelse…

Uppdaterad NOC-folder!

NOCs Styrgrupp har under vintern tagit fram en ny folder med uppdaterat material, kontaktinformation och ny logga. Tanken är att den skall sprida information om föreningen till föräldrar, klinisk genitik, mödravårdscentraler och övriga intresserade. Foldern går att beställas i tryckt…