Bli medlem

Om du är intresserad av att bli medlem i NOC är du välkommen att skicka ett mail till nocsverige@gmail.com med följande information:

  • Namn och födelseår på huvudmedlem samt vilken avvikelse medlemmen har (viktigt att skriva födelseår och inte enbart dagens ålder, då det blir svårt att veta hur gammal personen är om några år)
  • Namn på föräldrar, ev syskon och födelseår på syskonen (för att sätta ihop bra grupper på våra NOC träffar).
  • Kontaktuppgifter adress, tel och en mailadress.

Medlemsavgift 300:-/familj/år.

Årsavgiften för skall vara betald senast 31:a Januari år.
Bankgiro: 5009-0760 (SEB)

Vill du stödja föreningen i dess arbete är du varmt välkommen som stödmedlem i NOC.  Du betalar då från 100:- och uppåt.