Kontaktfamiljer

Ett syfte med NOC är att förmedla kontakter mellan familjer för utbyte av erfarenheter och stöd. Om du är intresserad av att få kontakt med familjer med barn med specifika syndrom, så är du välkommen att kontakta NOC på e-mail: nocsverige@gmail.com. Vi kommer då att förmedla kontakten vidare till relevanta medlemsfamiljer.