Styrgruppen 2022-2023

Från vänster: Per Palmblad, revisor, Fredrik Ernbacke, sekreterare, Gert Warnas, ordförande,
Birgitta Termander, kassör, Fanny Ihrfors, ledamot

Valberedningen
Johanna Ljunggren
Johanna Bruhn

Revisor
Per Palmblad

Revisorssuppleant
Kristina Withaker