Deltagande i studie

Linda Persson, läkarstudent från Göteborg, kommer under hösten utföra en studie för att kartlägga resan till diagnos hos barn med sällsynta diagnoser ur familjens perspektiv.

Kort sammanfattat är detta en intervjustudie som syftar till att kartlägga patientens och familjens upplevelse av den ofta långa slingriga vägen till diagnos. Förhoppningen är att med hjälp av att kartlägga svåra och tidskrävande moment som är återkommande hos olika typer av diagnoser för att kunna utveckla och förbättra vården av dessa patienter. Frågorna är öppna för att fånga så mycket av familjens perspektiv som möjligt. Intervjuerna planeras till september, oktober 2016 och beräknas ta ca 1 timme. Tid och plats är flexibelt efter deltagarnas önskemål.

Kontakta Linda vid intresse. Mer info nedan.

image image

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *